Marcus Simonsen
August 11, 2022

Hold deg oppdatert på pensjonsreglene

Fra og med 2022 er det nye regler rundt pensjon. Her ble blant annet regelen med at ansatte måtte være ansatt i minimum 12 måneder aviklet. Den nedre aldersgrensen har nå blitt endret til at alle ansatte som har fylt 13 år skal meldes inn i pensjonsordningen. Det betyr at alle arbeidstakere har rett på pensjon. Tidligere gjaldt pensjonsordningen kun for ansatte som tjente minimum 1 G, og pensjonssparing gjaldt kun i fra de kroner tjent over 1 G. Nå gjelder det i fra første krone tjent opp til 12 G for alle arbeidstakere. 

Det er i den månedlige innsending av a-meldingen at innbetalt pensjonsinnskudd for arbeidstakere rapporteres inn. Pensjonsleverandøren skal deretter innhente opplysninger i fra a-meldingen for å fastsette pensjonsinnskuddet. Tidligere holdt det å med innlegging av opplysninger i pensjonsportalen. Dette vil ikke lenger være holdbart, så det kan være lurt at en regnskapsfører sørger for at dette blir gjort riktig. Det skal og betales arbeidsgiveravgift på 14,1 % av alle pensjonskostnadene. 

Arbeidsgivere som ikke oppfyller sine plikter om obligatorisk tjeneste pensjon vil kunne straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år. 

Alle blogginnlegg

Ta kontakt for en mer effektiv regnskapshverdag!

Mentor Regnskap har bred erfaring innen regnskap, økonomi og bedriftsstruktur. Vi har tro på effektive prosesser som er med på å skape merverdi i din bedrift.

Takk! Vi behandler din henvendelse
Oops! Her har det skjedd noe galt. Last inn siden på nytt og prøv på nytt.
Alle Blogginnlegg