Marcus Simonsen
August 16, 2022

Hvordan starte et aksjeselskap?

Har du bestemt deg for at du ønsker å etablere et aksjeselskap?
Da er det mest sannsynlig flere ting du lurer på og i denne artikkelen vil du kanskje få en litt bedre forståelse av hvordan du kan komme i gang med din virksomhet. Et aksjeselskap er delt inn i aksjer som gjør det mulig å ha flere aksjonærer som eier hver sine prosentandel aksjer, men du kan også etablere selskapet alene til å begynne med om det ikke er flere deltagere med i fra start. Deltakerne i et aksjeselskap har ikke noe personlig ansvar når det kommer til selskapets drift, da et aksjeselskap er en egen juridisk person. 


Det aller første steget blir å skrive et stiftelsesdokument. Det finnes flere maler på nettet man kan benytte. Her skrives blant annet selskapets vedtekter, hvor mange som skal sitte i styret og hvor det skal ha sin foretaksadresse. I stiftelsesdokumentene kommer og navnet som velges til virksomheten frem, og dette navnet må inneholde minimum 3 stk bokstaver som kan ikke innholde krenkende ord. Det er og et krav om at det må stå skrevet AS i navnet. Ønsker du ikke å utføre denne jobben selv hjelper vi deg med å utforme stiftelsesdokumentene til din bedrift og tar deg igjennom hele prosessen til selskapet er etablert.

For å kunne etablere et aksjeselskap må man ha minimum 30 000 kr i egenkapital. Summen på aksjekapitalen fordeles på én eller flere aksjer. En aksjekapital på 30 000 kr fordelt på 1000 stk aksjer gir eksempelvis en aksjepålydende på 30 kr per stk aksje. 


Deretter må det generes en åpningsbalanse som tar for seg alle selskapets midler, eiendeler og eventuell gjeld.
Her kan det være lurt å få hjelp i fra en regnskapsfører. 

Når dette er tatt for seg er du klar til å stifte en bankkonto i foretakets navn hvor aksjekapitalen må settes inn før det kan sendes inn en registermelding til Brønnøysund. Om alle papirene er i orden og ikke innehar feil vil som regel denne prosessen bli behandlet ferdig innen 2-3 uker. Hos brønnøysundregistrene vil du til enhver tid kunne se gjeldende status på forventet saksbehandlingstid for etablering av aksjeselskap.

Etter selskapet er etablert skal styret lage en aksjeeierbok. Dette er en oversikt over selskapets aksjonærer. Styret plikter å holde denne løpende oppdatert.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker hjelp til å sette opp et nytt selskap så fort som mulig.

Alle blogginnlegg

Ta kontakt for en mer effektiv regnskapshverdag!

Mentor Regnskap har bred erfaring innen regnskap, økonomi og bedriftsstruktur. Vi har tro på effektive prosesser som er med på å skape merverdi i din bedrift.

Takk! Vi behandler din henvendelse
Oops! Her har det skjedd noe galt. Last inn siden på nytt og prøv på nytt.
Alle Blogginnlegg